Tandvullingen worden gebruikt om gecarieerde of afgebroken tanden te herstellen.

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of je kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling. De vulling voorkomt verder verval en herstelt de functie.

Er zijn verschillende vulmaterialen waarvan de meest voorkomende amalgaam (zilveren vulling) en composiet (witte vulling) zijn.

Amalgaam (zilver/grijze vulling)

Amalgaam is een materiaal dat al eeuwenlang gebruikt wordt als vulmiddel. Deze zilver/grijze vullingen bestaan uit een combinatie van kwik, zilver, tin, koper en andere materialen. Amalgaamvullingen zijn erg slijtvast en worden vaak gebruikt voor het opvullen van gaatjes in kiezen. De laatste jaren is er een trend dat er steeds meer met composiet wordt gevuld.

Composiet (witte vulling)

De tandarts kan voor bepaalde behandelingen de voorkeur geven aan het gebruik van een tandkleurige (‘witte’) vulling. Naast glasionomeercement en compomeer wordt composiet het meest toegepast. Met composiet is veel mogelijk. Zo kunnen voortanden na een breuk opnieuw worden opgebouwd en verkleuringen van tanden en kiezen worden hersteld. Vooral bij voortanden is een witte vulling in esthetisch opzicht aantrekkelijker. Ook wordt een witte vulling tegenwoordig steeds vaker toegepast bij het opvullen van kiezen.

Behandeling vulling

Voordat de tandarts begint met het vullen van een gaatje, bespreekt hij de behandeling met jou. Nadat hij de tand heeft, boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Nadat de kies schoon en droog is gemaakt, kan de kies worden gevuld. Het gaatje kan dan worden opgevuld met een composiet- of een amalgaamvulling.

  • Composietvulling: In eerste instantie brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand. Hierdoor hecht de vulling beter. Deze lijm wordt met blauw (koud) licht uitgehard. Vervolgens wordt het vulmateriaal in de vorm van een pasta in het schoongemaakte gaatje gestopt. Dan wordt het bijgewerkt en met behulp van het blauwe licht wordt de vulling uitgehard. Indien nodig wordt de vulling met een boortje in vorm gebracht en nadien gepolijst.
  • Amalgaamvulling: Ook amalgaam is een zacht materiaal dat in het gaatje wordt gestopt. De behandeling van een amalgaamvulling is vergelijkbaar met een composietvulling. Dit materiaal moet echter uit zichzelf hard worden. De vulling zal dus niet worden afgewerkt met een boortje. De tandarts gebruikt daarom speciale instrumenten. Na de behandeling kan je best een tweetal uur hard voedsel vermijden. De tandarts vertelt je hier meer over.

Gevoeligheid na de vulling

Na het aanbrengen van een vulling kan de behandelde tand of kies enige tijd gevoeliger zijn voor op zich ‘normale’ prikkels zoals contact met warm of koud voedsel.

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies

Gedurende 1 tot 2 weken na het vullen kan je pijnklachten hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. De tand moet soms de tijd krijgen om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten verergeren, moet je contact opnemen met je tandarts. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.

Porseleinen inlay

In plaats van een amalgaamvulling of een witte vulling kan de tandarts de patiënt voorstellen een porseleinen of keramische inlay te maken. Een inlay of inlegvulling is een op maat gemaakte vulling van porselein of (edel)metaal. De inlay wordt met composietlijm in het schoongemaakte gaatje bevestigd. Is echter de schade aan tand of kies erg groot, dan kan de tandarts het aanbrengen van een kroon adviseren.

Bron: NMT