Om een mondonderzoek te verfijnen neemt de tandarts een RX foto.

Met spiegel en sonde kan de tandarts niet alle plekjes van de mondholte nakijken. Om een mondonderzoek te verfijnen, om bepaalde symptomen te verklaren of om een specifieke behandeling op te volgen, neemt de tandarts een RX foto.

Er zijn verschillende afmetingen van foto’s en afhankelijk van wat de tandarts wil nakijken zal hij/zij beslissen welke soort foto er moet genomen worden.

  • een intra buccale foto: een klein fotootje of plaatje wordt in de mond gebracht ter hoogte van de tand(en) en de omgeving die de tandarts wil bekijken
  • een panoramische opname (OPG ): en grote plaat draait rond het aangezicht van de patiënt; op deze foto kan de ganse boven- en onderkaak, het kaakgewricht en het bot bekeken worden
  • een tele opname: een foto die in profiel genomen wordt; dit laat zien hoe de onderkaak tov de bovenkaak staat, hoe de structuur van de beenderen in elkaar zit.

Risico’s röntgenfoto’s

Iedereen staat dagelijks bloot aan achtergrondstraling uit bijvoorbeeld de aardbodem en het heelal. De hoeveelheid straling waaraan we worden blootgesteld verschilt per gebied. In Nederland ontvangen we minder straling dan in bijvoorbeeld hooggelegen en bergachtige oorden. Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De hoeveelheid straling is bijvoorbeeld te vergelijken met de hoeveelheid straling die u oploopt tijdens een wintersportvakantie van 14 dagen. Uiteraard moet bij straling, hoe gering ook, ieder keer het nut van de röntgenfoto afgewogen worden tegen de risico’s van bestralen. De kans bestaat dan namelijk dat een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking niet of te laat ontdekt wordt.

Röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap

In de tandheelkunde worden alleen röntgenfoto’s gemaakt van het gebit of de kaak. De straling zal dus niet in de buurt komen van de ongeboren kind. Om deze reden kunnen tandheelkundige röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap in principe zonder bezwaar worden gemaakt. Als uw tandarts bekend is met uw zwangerschap zal hij echter alleen in de hoogst noodzakelijke gevallen foto’s maken.

Bron: o.a. NMT