De moderne tandheelkunde vraagt heel wat kennis van de tandarts. Een overzicht van de soorten tandartsen en andere beroepen in de tandzorg in België:

De Algemeen Tandarts

De meeste tandartsen in Vlaanderen zijn Algemeen Tandarts. De Algemeen Tandarts staat centraal in de mondverzorging. Zijn werkdomein behelst alle courante behandelingen in de mond. Voor technisch complexe of specifieke problemen bij zijn patiënt werkt de Algemeen Tandarts samen met of verwijst hij of zij door naar gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Momenteel zijn in Vlaanderen ongeveer 4000 Algemeen Tandartsen actief.

Een klein aantal Algemeen Tandartsen beperken hun praktijk tot een specifiek deelgebied van de tandheelkunde zoals wortelkanaalbehandelingen, kaakgewrichtproblemen, kinderen, implantologie, prothese enz.

De Tandarts –Specialist in de orthodontie

De Tandarts –Specialist in de orthodontie, vaak orthodontist genoemd, heeft een aanvullende opleiding gevolgd in de orthodontie, het rechtzetten van de tanden.

De Tandarts –Specialist in de parodontologie.

De Tandarts –Specialist in de parondontologie, vaak parodontoloog genoemd, heeft een aanvullende opleiding genoten in de parodontologie, de aandoeningen van het tandvlees en de weke weefsels van de mondholte.

De Geneesheer – Specialist in de stomatologie

De Geneesheer – Specialist in de stomatologie, vaak stomatoloog genoemd heeft zowel een opleiding van arts als van tandarts gevolgd. De Geneesheer – Specialist in de stomatologie is dus gespecialiseerd in kleine chirurgie van de tanden en de kaaksbeenderen. De meeste stomatologen volgen een aanvullende opleiding tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg. Deze opleiding omvat ook de functionele chirurgie, de ongevallenheelkunde en de behandeling van tumoren.

Er zijn nog twee andere beroepen nauw betrokken bij de mondzorg:

De tandartsassistent

De tandartsassistent helpt de tandarts in de dagelijkse praktijk met ondersteunende functies. De tandartsassistent heeft niet de bevoegdheid zelf in de mond te werken.

De dentaaltechnicus

De dentaaltechnicus maakt en herstelt de tandprothesen en andere diverse hulpmiddelen zoals orhtodontische apparaten, spalken, opbeetplaten, mondbeschermers, enz. in opdracht van de tandarts. De dentaaltechnicus werkt in een tandtechnisch laboratorium. De dentaaltechnische bedrijven zijn verenigd in de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven (UDB)