Een tandabces is een etterophoping die veroorzaakt wordt door bacteriën in of rond een tand. Er zijn twee mogelijkheden: een endodontisch abces en een parodontaal abces.

Een endodontisch abces

Een endodontisch abces kan ontstaan nadat de pulpa (tandzenuw) is afgestorven.

Als de bacteriën van een diepe cariës (gaatje) de zenuw en het bloedvat bereiken, zullen deze ontsteken. Dit gaat meestal gepaard met hevige tandpijn.

Door de ontsteking zal uiteindelijk de zenuw afsterven. De bacteriën hebben dan vrij spel om zich in de pulpaholte en de wortelkanalen te vestigen.

Om te vermijden dat de bacteriën het lichaam binnendringen, zal het lichaam een verdedigingslinie opbouwen aan elke uitgang van de wortelkanalen. Als de bacteriën toch door deze barrière geraken, ontstaat een abces. De omliggende weefsels worden geïrriteerd en er kan etter gevormd worden. Deze etter zijn dode bacteriën en lichaamscellen. Dit gaat gepaard met veel pijn en soms een dik gezicht. De pijn ontstaat door een ophoping van etter onder de tand. Doordat de etter geen uitweg heeft, komen de tand en de weefsels onder druk.

Soms komt er vanzelf een uitgang in het tandvlees. Dit heet een fistel en doet zich meestal voor als een bolletje op het tandvlees dat regelmatig groter en kleiner wordt.

Behandeling

De tandarts tracht de etter te laten ontsnappen: ofwel door het abces in te snijden (kan niet altijd), ofwel via het wortelkanaal. Dit geeft dadelijk verlichting. Nadien zal hij de bacteriën uit de wortelkanalen verwijderen door middel van een wortelkanaalbehandeling.

Ook het verwijderen van de tand zal het abces doen verdwijnen.

Een parodontaal abces

Een parodontaal abces is een verwikkeling van parodontitis: wanneer een diepe pocket afgesloten geraakt, kan er etter gevormd worden die geen uitweg heeft. De tand en de omliggende weefsels komen onder druk te staan. Dit geeft pijn bij aanraken van de tand en de tand “staat los”.

Behandeling

De tandarts zal de pocket reinigen, waardoor de etter naar buiten kan. De pocket wordt gespoeld om de bacteriën en de etter te verwijderen. De tand komt geleidelijk aan terug “vast” te staan.