Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze site en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Desondanks kan het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw niet garanderen dat de informatie en gegevens op deze site te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.
Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw behoudt zich het recht voor deze site evenals de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.
Aan de informatie op deze site kunt U geen rechten ontlenen. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle werkonderbrekingen, beschadiging van uw hardware, programma’s of andere gegevens op het computersysteem.
Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door copyright (©VVT) en zijn enkel beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Reproductie is enkel toegelaten na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw.
Links naar andere websites zijn enkel ter informatie en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw.
Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw kan geen advies geven aan patiënten over hun individuele tandheelkundige problemen. Patiënten die gepersonaliseerd advies willen over hun mondgezondheid worden aangeraden hun huistandarts te raadplegen.  U zoekt en vindt de Vlaamse tandarten op www.mijntandarts.be