Door de moderne tandtechnieken hoeft een bezoek aan je tandarts niet vervelend te zijn.

Er zijn verschillende middelen om je tandartsbezoek op een ontspannen, comfortabele manier te laten verlopen.

Lokale verdoving

Om een gedeelte in je mond te verdoven kan eerst een oppervlakteverdoving worden toegepast. In dit geval wordt het slijmvlies verdoofd zodat je minder voelt van de prik van de naald. Een oppervlakteverdoving wordt ook wel gebruikt om pijnlijke mondzweren te verzachten.

Om een bepaald gedeelte in je mond tijdens de behandeling te verdoven, gebruikt de tandarts een injectiespuit met daarin een vloeistof. Deze vloeistof heeft een vaatvernauwende en zenuwblokkerende werking. Deze verdoving kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld het vullen van tanden en kiezen, het prepareren van tanden voor de toepassing van een kroon of de behandeling van ontstoken tandvlees.

Door de verdoving kunnen je tong en lippen dik en tintelig aanvoelen. Dit verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt. Meestal is dat na één tot enkele uren.

Bron: NMT