Een goede tandarts-patiënt relatie is heel belangrijk

De belangrijkste rechten die door de wet beschermd worden zijn:

  • kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • vrije keuze van zorgverlener
  • recht op informatie
  • toestemming voor elke behandeling inzage in het medisch dossier, dat veilig dient bewaard te worden
  • bescherming van de privacy
  • recht op klachtenbemiddeling via de ombudsdienst  bij de overheid
  • recht op pijnbestrijding

Als patient heb je ook plichten:

  • respect voor de zorgverstrekker
  • verplichting om correcte en volledige informatie te geven die de zorgverlener nodig heeft om kwaliteitsvolle behandelingen uit te voeren
  • zo goed mogelijk aan de behandeling meewerken

Deze medewerkersplicht houdt ook in dat ongewone bijwerkingen na behandelingen moeten gemeld worden.