Mondgezondheid bij risicopatiënten en ouderen is heel belangrijk en vergt de nodige aandacht.

Wat zijn risicopatiënten?

 • Patiënten die drager zijn van bepaalde micro-organismen of een infectie doormaken,
  bijvoorbeeld: Hepatitis A, B en C; H.I.V.; Tuberculose, …
 • Patiënten met verminderde afweer na chemotherapie en orgaantransplantatie.
 • Patiënten die lijden aan bepaalde hartaandoeningen,
  bijvoorbeeld: hartklepfalen, harttransplantatie… patiënten met nierafwijkingen, nierdialyse.

Hoe hou ik als risicopatiënt mijn mond gezond?

 • Voorkom infecties in de mond door 2 maal per dag gedurende minstens 2 minuten te poetsen.
  Reinig tussen de tanden.
  Poets je tong.
 • Ga regelmatig, minstens 2 maal per jaar, op controle bij de tandarts.

Bijkomende maatregelen bij patiënten met hartklepletsels:

 • Bij sommige tandheelkundige ingrepen is het noodzakelijk vóór de ingreep antibiotica in te nemen.
 • Vermeld je hartklepprobleem en andere gezondheidsproblemen bij elk bezoek aan je tandarts.

Mondgezondheid bij ouderen

Vele ouderen behouden hun eigen tanden. Vaak ontstaan er problemen met de mondgezondheid bij langdurige ziekenhuisopname of op het ogenblik dat zij hulpbehoevend worden en in rust- en verzorgingstehuizen dienen opgenomen te worden. Op dat ogenblik wordt er weinig aandacht geschonken aan de mondhygiëne.

Een slechte mondhygiëne kan een weerslag hebben op de algemene gezondheid en kan aanleiding geven tot specifieke gezondheidsproblemen.

Bepaalde ziekten en geneesmiddelen kunnen op hun beurt ook een weerslag hebben op de mondgezondheid.

Hoe hou ik als oudere mijn mond gezond?

 • na de maaltijd, indien mogelijk, een glas water (laten) drinken om de voedselresten te verwijderen.
 • in samenwerking met verzorgers en verpleegkundigen een goede mondhygiëne in stand houden door 2 maal per dag de gebitselementen en het tandvlees te poetsen (eventueel elektrisch) met fluoridehoudende tandpasta; de ruimten tussen de tanden reinigen met tandenstokers of flossdraad.
 • gebitsprothesen op de juiste manier te reinigen.
 • indien poetsen niet (meer) mogelijk is, laten spoelen met chloorhexidine mondspoelmiddel (onder supervisie van een verpleegkundige), of plaatselijk aanbrengen van chloorhexidinegel.
 • een regelmatig tandartsbezoek blijft noodzakelijk, niet alleen bij acute problemen of pijn.