Vanaf het 6e levensjaar wordt het melkgebit eerst aangevuld en daarna vervangen in twee wisselfasen.

De eerste wisselfase

Vanaf de leeftijd van ongeveer 6 jaar (of later ) ‘vallen’ de eerste melktanden uit, meestal eerst de 2 middelste snijtanden in de onderkaak. Nadien 2 boven snijtanden, opnieuw 2 onder en 2 boven .
Ongeveer gelijktijdig breken helemaal achteraan in de mond, achter de rij melktanden, de eerste grote kiezen door.
Na de eerste wisselfase zijn enkel de snijtanden gewisseld.
Daarna volgt een rustperiode, de rustfase of intertransitionele fase genoemd.

De tweede wisselfase

Vanaf de leeftijd van 10 jaar volgt de 2de wisselfase met het doorbreken van de voorkiezen (premolaren) en de wisseling van de hoektanden. Rond de leeftijd van 12 jaar breekt de 2de definitieve kies (molaar) door.