Anamnese is een moeilijke term voor ‘voorgeschiedenis’. Bij een bezoek aan de tandarts zal die jou eerst enkele vragen stellen over mogelijke eerdere moeilijkheden tijdens een behandeling bij de tandarts.

Er is een verschil tussen tandheelkundige anamnese en geneeskundige anamnese. We leggen beide termen kort uit.
• De tandheelkundige anamnese: navraag naar eerder voorgekomen moeilijkheden tijdens een behandeling bij de tandarts.
• De algemene geneeskundige anamnese: navraag door het overlopen van een medische of geneeskundige vragenlijst, vooral over ziekte of aandoening waarvoor de patient in behandeling is of ziekte waarvan de patient op de hoogte is:hartproblemen, bloedstollingsproblemen, kunstkleppen, zwangerschap, diabetes, bloeddruk problemen, besmettelijke ziektes, …